top of page

HVAD ER KORREKTURLÆSNING?

Korrekturlæsning er en kritisk gennemlæsning af en tekst, hvor tekstens sproglige fejl findes og rettes. Korrekturlæsningen foregår på både tegn-, ord- og sætningsniveau og fokuserer på rettelser af følgende sproglige fejl og uhensigtsmæssigheder:

- Stavefejl og slåfejl

- Kommateringsfejl og andre tegnsætningsfejl

- Kongruensfejl

- Bøjningsfejl

- Syntaktiske fejl

- Ordvalgsfejl

- Sproglig inkonsistens

- Uklart sprog

- Snørklede sætninger

- Gentagelser

Rettelserne går på tekstens udtryksmæssige (eller 'sproglige') fejl og IKKE på dens indholdsmæssige mangler. Korrekturlæsningen øger tekstens læsbarhed og sikrer, at teksten fremstår klar og professionel, og den er dermed et vigtigt skridt på vejen mod en god litterær tekst, nyhedsartikel eller eksamensopgave.

HVAD ER KORREKTURLÆSNING?: About
bottom of page